Friday, January 3, 2014

අසිරිමත් ධාතු පෙළහර. (03-කොටස)

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස.

සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා පිළිබඳ විස්තරයක් මෙ ම ලිපි පෙළ ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ඒ අනුව පළමු ලිපියෙන් සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා පිළිබඳ හැඳින්වීම, ඉතිහාසය සහ ධාතු පරිනිර්වාණය පිළිබඳ ව ද, දෙවන ලිපියෙන් දන්ත ධාතූන් වහන්සේලා පිළිබඳ ව ද, විස්තර ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

මෙ ම ලිපියෙන් අනෙකුත් සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේලා පිළිබඳ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.
  • ලලාට ධාතූන් වහන්සේ 
  • අකු ධාතූන් වහන්සේලා
  •  ග්‍රීවාස්ථි ධාතූන් වහන්සේ
  • කේශ ධාතූන් වහන්සේලා 
  • නඛ ධාතූන් වහන්සේ 
  • ඌර්ණ රෝම ධාතු
  • භින්න ධාතු


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...